Navigacija
Tautinio atgimimo veikėjos Jadvygos Juškytės paramos fondas
APIE FONDĄ


2012 m. balandžio 13 d. įsteigtas Tautinio atgimimo veikėjos Jadvygos Juškytės paramos fondas. Fondo steigėjas – Kastytis Vyšniauskas, gimęs ir augęs Kėdainiuose, pedagogės ir visuomenės veikėjos Jadvygos Juškytės giminaitis, 2011 metais iš pagrindų atnaujinęs jos kapavietę Pernaravos kapinėse.

(Daugiau apie tai galite pasiskaityti čia...)

Tautinio atgimimo veikėjos Jadvygos Juškytės paramos fondui vadovauja Pernaravos pagrindinės mokyklos lietuvių kalbos mokytoja Loreta Andrulienė.


Fondo veiklos tikslai:

• Skatinti geriausiai besimokančius Pernaravos pagrindinės mokyklos mokinius bei juos paruošusius mokytojus.
• Skatinti geriausius jaunuosius Pernaravos pagrindinės mokyklos bibliotekos skaitytojus.
• Skatinti esamus ir buvusius mokinius bei mokytojus, aktyviai dalyvaujančius Pernaravos krašto visuomeninėje veikloje.
• Organizuoti kultūrines, pažintines mokinių išvykas ir ekskursijas.
• Remti mokyklos renginius ir projektus, susijusius su krašto puoselėjimu ir garsinimu.
• Reikalui esant, remti motyvuotus mokinius, gyvenančius sunkiai besiverčiančiose šeimose.
• Remti leidinių, skirtų Jadvygai Juškytei, leidybą ir jos atminimui skirto koplytstulpio statybą.

KONTAKTAI
Įmonės kodas 302763079
Sąskaitos Nr.
LT 96 7300 0101 3141 4122
“Swedbank“

Tel.: 8-615 86991
El.paštas: loreta.andruliene@gmail.com

Dienos naujiena

Vardadienį švenčia :
Tinklalapio lankomumas